blog-img
سرویس ها

کمک های اولیه برای توقف خونریزی بینی

2 نظر

نشستن و فشار دادن قسمت نرم بینی
پرهیز از دراز کشیدن و خم نکردن سر به عقب
به جلو خم کردن سر و باز کردن دهان
فین نکردن و پرنکردم بینی با پنبه و گاز
استفاده از دستکش برای کنترل خونریزی و عدم انتقال عفونت
گذاشتن کمپرس سرد بالاتر از پل بینی

 
 

مقاله ای دیگری ثبت نشده است ثبت شرکت در دبی و امارات

نمایش 2 نظر

سلام منظره عجب منظره جالبی بود خوشم امد

یثقثصق

test force 2

teste ok

نظری بنویس